Ejendomskontor

Vedligeholdelsesreglement

Ved det regulære afdelingsmøde i 2020 besluttede de fremmødte beboere at ændre vedligeholdelsesreglerne for afdelingen. Førhen havde afdelingen en a-ordning, som betød, at boligen var istandsat ved indflytning, og beboeren vedligeholdt for egen regning. Når man fraflyttede, skulle boligen afleveres istandsat. Var den misligholdt, skulle man selv betale for istandsættelsen.

 

Ved den ny indførte b-ordning har boligen en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende. Det kan være til maling, tapetsering og gulvbehandling. Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Man skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning, men er den misligholdt, skal man betale for istandsættelsen.

 

Vedligeholdelseskontoen lukker, den dag man opsiger sin bolig. Hvis man vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal man selv betale. Som tommelfingerregel kan en bolig ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid skal man ikke betale for. Man betaler kun for forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug eller uforsvarlig adfærd.

 

Derudover SKAL man kontakte sit ejendomskontor, før man kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen. Der er to måder, hvorpå vedligeholdelseskontoen kan bruges: Enten kan ejendomskontoret hjælpe med at bestille en håndværker, eller hvis man selv ønsker at udføre arbejdet, kan man få sine udgifter for maling, tapet m.m. refunderet.

 

Hele det nye vedligeholdelsesreglement kan tilgås nedenunder:

 

Vedligeholdelses-Standard

 

Vedligeholdelses-Reglement