Varslinger

Inden vi skal have adgang til de udvalgte kælderrum, vil beboerne modtage en:

8-ugers påmindelse
6-ugers varsling
14-dages varsling
3-dages varsling

 

Der vil også hænge en seddel på de kælderrum, vi skal ind i.

 

Derudover får beboerne en varsling 14 dage inden arbejdet starter op uden for jeres blok.