Ejendomskontor

Nødopkald

Opkald må kun finde sted ved alvorlige driftsforstyrrelser eller hændelser med bygningerne.


Disse retningslinjer skal overholdes. I modsat fald betaler man selv for udkald og reparation.

 

Husk! Tilkald kan kun benyttes uden for normal arbejdstid, og kun i situationer, som kræver øjeblikkelig hjælp.

 

Kun henvendelser vedrørende følgende forhold kan forventes behandlet af håndværksfirmaerne:
 

Svigt af varmeforsyning og vandforsyningen i hele lejligheden, eller ved brud på rør hvor alvorlige følgeskader anses for uundgåelige
Blikkenslager, Engelgaar VVS 26 32 89 60
 
Svigt af elforsyningen i hele lejligheden
Elektriker, Kell Juul Installation 28 55 49 07 / 28 57 49 07

   

Opstemning af kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader anses for at være uundgåelige
Kloakservice, KloakManden 71 99 81 00

   

I tilfælde af indbrud, hvor døre/vinduer ikke kan lukkes/låses
Låsesmed, Amtets Låseservice 21 81 18 26

   

Svigt i TV- og radioforsyningen i større omfang

TV, Antenneforeningen af 1986 77 99 29 55

 

Dør- og portservice
Casø Service ApS 44 53 80 84

 

Elevator
Elecom, døgnvagt 70 22 27 79

 

Vinduer mm.

Glarmester, Zederkop 70 10 01 00

 

Når du har tilkaldt assistance fra en af de ovenstående, skal du straks meddele det til Ejendomskontoret på mail: folehaven@kab-bolig.dk eller på tlf. 36 17 60 80  førstkommende hverdag.