Ejendomskontor

Affaldshåndtering

Det er vigtigt at vi som boligforening overholder Københavns Kommunes krav til affaldssortering. Vi er derfor afhængige af at alle beboere hjælper til ved at sortere sit affald i de forskellige kategorier.

 

STORSKRALD
Den nye ordning betyder for dig som beboer, at du ikke længere må henstille storskraldsaffald i kældrene. Fra 1. april 2019 skal alt storskrald afleveres på containerpladsen overfor Vinhaven 5.

  • Opgangsnøglen virker til lågen ind til containerpladsen.
  • Der vil være mulighed for lån af trækvogn ved kontakt til ejendomskontoret.
  • I særlige tilfælde kan funktionærerne indenfor normal arbejdstid kontaktes for hjælp til transport af affald hen til containerpladsen, hvis beboeren ikke selv har mulighed for dette.
  • I weekenden er containerpladsen bemandet for evt. hjælp lørdag i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00.

Følgende kan afleveres på containerpladsen

 

BIOAFFALD

Københavns Kommune har leveret bioaffaldsbeholdere til afdelingen.
Herunder kan du se, hvor kommunens bioaffaldsbeholdere er placeret:


Druehaven 7, 25 og 45.
Folehaven 11, 33, 45 og 81.
Gammel Køge Landevej 112, 120, 136, 148.
Kirsebærhaven 61.
Vinhaven 13, 25, 30, 51 og 59.